E-fiskalizacija

Program za E-fiskalizaciju

ESIR

Elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa

ESIR tj. elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa namenjen za evidenciju prometa, refundaciju i fiskalizaciju maloprodajnih dokumenata.
ESIR omogućava:
- Evidenciju i fiskalizaciju maloprodaje,
- Evidenciju povraćaja u maloprodaju i fiskalizaciju refundacije,
- Evidenciju i fiskalizaciju maloprodajnih predračuna.

Potencijalni korisnici

ESIR je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima. Prilagođen je kako bi se uspostavila ravnoteža između serftikovanog rešenja i maksimalne optimizacije troškova potencijalnih korisnika.

E-fiskalizacija brošura.pdf
E-fiskalizacija - Korisničko uputstvo.pdf
E-fiskalizacija - Uputstvo za instalaciju.pdf
E-fiskalizacija - konfiguracija.pdf

Preuzmi E-fiskalizacija - E S I R Aplikacija

ESIR - Napredni

Elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa - napredna verzija

ESIR Napredni sa dodatnim funkcijama koje omogućavaju:
- Evidenciju, fiskalizaciju, refundaciju i zatvaranje maloprodajnih avansa.
Napredni ESIR detaljno...